خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1]

این کتاب به معرفی پویایی غیرخطی ، بی نظم و جزئی ، سیستم ها و شبکه های پیچیده ، همراه با آخرین تحقیقات در مورد موضوعات مرتبط می پردازد. پانزده فصل – نوشته شده توسط دانشمندان پیشگامی که در زمینه های پویایی غیرخطی ، آشفته و فراکتال و همچنین پیچیده کار می کنند. سیستم ها و شبکه ها – یک مرور کلی از آخرین تحقیقات در مورد طیف وسیعی از موضوعات ، از جمله تحقیقات پایه و کاربردی ، ارائه می دهد. این موارد شامل جنبه های همگام سازی در سیستم های پیچیده پویا ، ویژگی های جهانی بودن در سیستم هایی با پویایی فراکتال خاص و پراکندگی بی نظم است. به همین ترتیب ، این کتاب تصویری عالی و به موقع از وضعیت فعلی تحقیق را ارائه می دهد ، که بینش و تجربیات بسیاری از محققان برجسته را در هم آمیخته است.

[ad_2]

source