خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

این پایان نامه روش پیش بینی نسبی را برای کاهش قابل توجه مصنوعات “شناور” با شناسایی جبهه های گسیختگی در پنجره زمانی یک ایستگاه مرجع اتخاذ می کند. این امر منجر به تصویری سریعتر و دقیق تر از روند گسیختگی زلزله شد. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی زلزله شناسی است و شامل نجات جان بیشتر با طراحی رویکردهای لرزه ای برای تجزیه و تحلیل سریع روند گسیختگی زمین لرزه است. روش فرافکنی توصیف شده در این پایان نامه می تواند این واقعیت را به وجود آورد.

[ad_2]

source