خرید و دانلود کتاب Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services 2017 :

[ad_1]

این کتاب روش های حاکم بر دهمین کنفرانس بین المللی KES در زمینه سیستم ها و خدمات چندرسانه ای تعاملی هوشمند: IIMSS-17 را تشکیل می دهد. این کنفرانس شامل 57 مقاله کامل در بخشهای موضوعی است ، از پردازش داده های بصری گرفته تا تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، و از چندرسانه ای گرفته تا سیستم های هوشمند و شناختی. 23 ژوئن 2017 ، که AMSTA ، IDT ، InHorizons ، InMed ، SEEL و IIMSS را در یک مکان جمع می کند. این یک مجمع بین المللی برای محققان و محققان فراهم کرده است تا کارها و تجربیات خود را در زمینه سیستم ها و خدمات چندرسانه ای ، تعاملی و هوشمند به اشتراک بگذارند.

[ad_2]

source