خرید و دانلود کتاب Moral Claims in the Age of Spectacles : Shaping the Social Imaginary

[ad_1]

این جلد ظهور الگوی جدیدی از ایجاد ، انتشار و مقابله با ادعاها و عقاید اخلاقی را هنگام بیان عینک ، در نظر می گیرد. برایان ام. این س explainsال را توضیح می دهد که کدام یک از موضوعات اخلاقی توجه ما را به خود جلب می کند و مواردی که به طور فزاینده مورد غفلت قرار می گیرند در مورد چگونگی حمایت و یا محافظت از منافع اجتماعی توسط عینک است. این پروژه نحوه پیدایش این شکل جدید درک اخلاقی را بررسی می کند. از طریق یک سری مطالعات موردی ، از جمله استفاده از کتاب های رادیویی و کتاب های طنز. جعل هویت ملی روسیه از طریق هنر ؛ تلویزیون و سینما توسعه قانون حقوق بشر از طریق سینما و مطبوعات ؛ این کتاب با تبلیغ کمپین های حقوق حیوانات ، برخی از روش هایی را نشان می دهد که محیط شگفت انگیز ما درک اخلاقی را شکل می دهد و به نوبه خود از منظره شکل می گیرد.

[ad_2]

source