خرید و دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از رویکردهای فعلی انتقال قیمت را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ارائه می دهد ، از جمله آخرین به روزرسانی دستورالعمل های قیمت گذاری معاملات از 10 جولای 2017. این قوانین قیمت گذاری نقل و انتقال را برای مشاغل کوچک و متوسط ​​در سراسر جهان تجزیه و تحلیل می کند. اتحادیه اروپا (EU) در حال بررسی دو رویکرد جایگزین به عنوان راه حل های مناسب برای موضوعات قیمت گذاری فعلی است. نویسندگان رویکردهای جایگزینی مانند Safe Harbor و پایگاه تلفیقی مشترک مالیاتی (CCCTB) را ارزیابی و بحث می کنند. با در نظر گرفتن نقش برجسته SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین توصیه های سیاستی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت برنامه 2020 اتحادیه اروپا ارائه می دهد.

[ad_2]

source