کتاب خرید و دانلود کتاب Avidly Reads Passages

[ad_1]

زندگی سیاه در آمریکا چه ارزشی دارد؟ قرن ها در این روند ، شما داستان سنتی سفر به آمریکا را با بیان یک داستان فوری در مورد چگونگی شکل دادن تاریخ به آنچه ما را هدایت می کند و همچنین آنچه که بسیاری از سیاه پوستان آمریکایی را از حرکت یا نقل مکان باز می دارد ، به روز می کنید. فرمانده با الهام از سابقه طولانی خود در خویشاوندان مزرعه ای در روستاهای کارولینای جنوبی ، در کنار توانایی و عدم توانایی اعضای خانواده اش در پیمایش ایمن در فضا ، زمان و احساسات ، به جزئیات نحوه شکل گیری زندگی سیاه توسط وسایل نقلیه واقعی که قول فرار داده اند ، می پردازد. یکی از محدودیت های نژادپرستی آمریکایی ، اما همیشه نتواند به این قول ها عمل کند. با استفاده از بایگانی شخصی و عمومی ، Avidly Reads Passages تاریخچه متمایز کشتی های برده داری در آن سوی اقیانوس اطلس ، امکانات ارائه شده توسط راه آهن در بازسازی جنوب ، میراث شوم اتوبوس های مدرسه و روش هایی را که سیاه پوستان آمریکایی سعی در مذاکره در مورد تحرک خود دارند ، نشان می دهد. از جمله از طریق استفاده از مسیر و خلاصه سفر مانند Travelguide و کتاب سبز Negro Motorist. برای درک پیچیدگی های برده داری و عواقب آن ، فرمانده با تلاش برای مقابله با شواهد دشوار و شکاف های سرسختانه در تبار خانواده اش ، در صدد کشف آن برآمد. آنچه تولید کرده تأملی کوبنده و رقت انگیز در مورد زندگی طبقه کارگر در جنوب سیاه است. رهبر توضیح می دهد که اشکال ارعاب ، وحشیگری ، نظارت و مهار برای کنترل حرکت سیاه پوستان فقط از زمان برده داری ایجاد شده است ، این نشان دهنده زندگی سیاه پوستان در آمریکا است ، بدون گذشت زمان یا تصویب قوانینی که نژادی واقعی و کافی را تضمین می کند پیش رفتن. علی رغم این مشاهدات تیره و تار ، فرمانده تحت تأثیر داستان هایی در مورد جامعه محبوب کارولینای جنوبی خود ، تلاش های تایتانیک ساکنان جنوب سیاه پوست برای زنده ماندن با چسبیدن محکم به خانواده و اعتقاد آنها به اینکه می توان دنیاهای جدید را تصور ، ایجاد و سفر کرد ، رتبه بندی و جشن می گیرد . روزی روزگاری به عنوان بخشی از مجموعه Avidly Reads ، این کتاب کوچک راهی نوین در نگاه به فرهنگ آمریکایی به ما می دهد. Avidly Reads Passages با ترکیبی منحصر به فرد از تفکر شخصی و انتقادهای فرهنگی که در این مجموعه ارائه می شود ، یک لنز منحصر به فرد ارائه می دهد که از طریق آن می توان پیچیدگی های زندگی سیاه را ثبت کرد.

[ad_2]

source