کتاب A Bad Day for Vermin and Four More Stories

[ad_1]

مجموعه ای تأثیرگذار از داستان های کوتاه اکشن نوشته شده توسط کیت لائومر از عصر طلایی داستان علمی تخیلی. ویژه اینجا: “Bad Day Worms” ، “City King” ، “ممکن است هر چیزی باشد” ، “The End as a Hero” و “Dorsetep”.

[ad_2]

source