کتاب A Beginner's Guide to Rag Quilting

[ad_1]

من همیشه دوست داشتم لحاف دوزی را امتحان کنم و اکنون این کار از همیشه آسان تر است! همراه با تصاویر تمام رنگی و هزاران الهام از خلاقیت ، همه جزئیات کتاب از دستورالعمل های گام به گام تصویری گرفته تا لفاف های مارپیچی تخت که مخصوصاً با در نظر گرفتن ابزار تشکیل لحاف طراحی شده اند. نکات مفید لحاف سازی در مورد برش و هماهنگی رنگ ها ، به علاوه موارد جالب مانند الگوهای بالش و راهنماهای مرجع سریع در جیب پشت کتاب. حتی بهتر ، هر کتاب همراه با یک بسته 4 برچسب و سوزن لحاف است ، بنابراین شما می توانید برچسب های خود را با افتخار روی اولین ساخته های خود بدوزید!

[ad_2]

source