کتاب A Rediscovered Trio : Down Memory Lane with the Green Book Cellist and an Apprentice

[ad_1]

آیا فیلم Green Book را دیده اید یا نام دونالد شرلی را شنیده اید؟ در اینجا مجموعه ای از داستان ها از نقاط مختلف در جدول زمانی Trio وجود دارد ، زیرا هر مرد رابطه متفاوتی با رئیس Triple داشت. گائوری ته یک همکلاسی دیرینه بود ، او و دون تقریباً در یک سن بودند و رابطه آنها غیررسمی بود. گائوری روزهای شکوه سه گانه را به یاد می آورد و تجربیات پس از جنگ آنها را شرح می دهد. عروسش که خودش این کتاب را منتشر کرد خاطراتش را یادداشت کرد. آترو میکولا و مایکل دوست و شاگرد دونالد بودند. آترو در مورد تجربیات خود با رهبر سه گانه صحبت می کند و از طریق تجزیه و تحلیل موسیقی مفهوم موسیقی دونالد را توضیح می دهد. او صمیمانه امیدوار است که این کتاب و بررسی تجربیات او با دونالد شرلی به افزایش درک و قدردانی از این هنر جادویی بی نظیر کمک کند.

[ad_2]

source