کتاب A Scotsman's Odyssey

[ad_1]

ادیسه اسکاتلندی روایتی جذاب از چهار دهه ماجراها و اکتشافات دریایی است که به وضوح نوشته شده است تا بتوانید پاشیدن نمک را در صورت خود احساس کنید. سابقه دریایی ایان برای همه چیز خوبی دارد. عشق وی به قایقرانی او را به مکانهای دوردست از جزایر فراروس دریای منجمد به جزایر صخره ای حائل دور از استرالیای گرمسیری سوق داد. ادیسه اسکاتلندی ها همانطور که درباره امواج است ، قایقرانی در تخیل است. این قایقران و زنان قایقران قایقرانی را برای حرکت در سواحل اصلی خود ، خوانندگان جوان را برای استفاده از فرصت های دریانوردی کشتی های Ocean Ocean Trust ، دریانوردان صندلی های مسافرتی را برای سفر به شمال اروپا و بنادر ونیز باستان یونان و کرواسی الهام می بخشد. دوستداران طبیعت از ملاقات با ایان با کوسه های درحال بازی ، دلفین ها ، نهنگ های قوز قاتل و حتی تمساح های آب شور لذت خواهند برد.

[ad_2]

source