کتاب A Trick of the Light : A Highland Mystery Featuring Susie Mahl

[ad_1]

نقاش پرتره حیوان خانگی ، سوزی مهل ، هنگام جنگ با اسرار خانوادگی دفن شده و دلشکستگی اخیرش ، مجبور است از تمام مهارت های هنری خود برای دستیابی به رمز و راز شیطانی اسکاتلندی استفاده کند. اما سوزی به زودی متوجه شد که مشکلات بزرگتری نسبت به آموزش ترکیبی از دانش آموزان برای ترسیم یک گاو کوهستانی دارد. در زیر چشم انداز زیبای Highlands اسکاتلند و با شکوه Auchen Laggan Tosh اسرار پنهانی نهفته است. آیا سوزی می تواند قبل از اینکه خیلی دیر شود دقیقاً بفهمد چه اتفاقی می افتد؟ آیا می توان به کسی اعتماد کرد؟

[ad_2]

source