کتاب Active Surveillance for Localized Prostate Cancer : A New Paradigm for Clinical Management

[ad_1]

این نسخه جدید ، کاملاً به روز شده و اصلاح شده ، مروری جامع و به روز در مورد این منطقه را ارائه می دهد و به عنوان یک منبع ارزشمند برای پزشکان ، جراحان و محققان علاقه مند به سرطان پروستات خدمت می کند. این کتاب اطلاعات جدید در مورد ویژگی های مولکولی بیماری را مرور می کند ، سیستم طبقه بندی جدید سرطان پروستات را که در سال 2015 معرفی شد خلاصه می کند و دیدگاه های جدیدی در مورد تصویربرداری سرطان پروستات و همچنین نقش نمونه برداری های هدفمند را ارائه می دهد. متن خلاصه ای از نقش نشانگرهای زیستی و MRI در انتخاب و مدیریت بیمار و جزئیات نتایج جهانی نظارت فعال است. در فصل های خاصی به موضوعات ارتباطات و اخلاق ، نتایج کیفیت زندگی ، جنبه های اقتصادی و جنبه های روانشناختی و اجتماعی مشاهده پرداخته شده است. نقش کانون درمانی بیماری کم خطر خلاصه شده و داده های مربوط به مداخلات پیشگیرانه در حین نظارت بررسی می شوند. این متن برای پزشکان و محققانی که با این بدخیمی شایع روبرو هستند و علاقه مند به آن هستند ، منبع بسیار مفیدی خواهد بود ، زیرا خلاصه ای کوتاه و جامع از وضعیت فعلی این رشته را ارائه می دهد که به راهنمایی مدیریت بیمار و انگیزه تلاش برای تحقیق کمک می کند.

[ad_2]

source