کتاب Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus :

[ad_1]

این کتاب ضمن بررسی طبقه بندی ، تشخیص و درمان های فعلی و نوظهور لوپوس اریتماتوی سیستمیک ، مقدمه ای بر اپیدمیولوژی ، علت شناسی و پاتوژنز بیماری خواهد بود. لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافتهای سالم حمله می کند. این می تواند بر روی پوست ، مفاصل ، کلیه ها ، مغز و سایر اندام ها تأثیر بگذارد. علت اصلی بیماری به طور کامل مشخص نیست و SLE در زنان بیشتر از مردان است. ممکن است در هر سنی رخ دهد اما اغلب در افراد بین 10 تا 50 سال دیده می شود. این دومین عنوان آدیس از رونالد اف ون ولنهوون است که پیش از این مقاله Biologics برای درمان آرتریت روماتوئید را نوشت.

[ad_2]

source