کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :

[ad_1]

این کتاب مهمترین الگوریتم های بهینه سازی متا و تکاملی را که عملکرد موفقیت آمیزی را در زمینه های مختلف مهندسی ثابت کرده اند ، جمع آوری ، ارائه و توضیح می دهد و شامل کاربرد این الگوریتم ها برای مشکلات مهم بهینه سازی مهندسی است. علاوه بر این ، این کتاب خوانندگان را به مطالعه هایی که این الگوریتم ها را اعمال کرده اند با ارائه مروری بر ادبیات تحولات و کاربردهای هر الگوریتم ، راهنمایی می کند. این کتاب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است ، اما محققان و متخصصان در زمینه پیشرفت مهندسی می توانند از آن استفاده کنند.

[ad_2]

source