کتاب Advances in Computational Plasticity : A Book in Honour of D. Roger J. Owen

[ad_1]

این کتاب در حدود 20 فصل از آخرین تحقیقات در زمینه گسترده ای از انعطاف پذیری محاسباتی با کاربردهایی در مهندسی عمران و مکانیک ، فرآیندهای تشکیل فلز ، مکانیک زمین ، تجزیه و تحلیل غیر خطی ساختاری ، کامپوزیت ها ، بیومکانیک و تجزیه و تحلیل چند مقیاس مواد از جمله . کتابهای درسی در زمینه های مختلف انعطاف پذیری محاسباتی رهبران جهان هستند.

[ad_2]

source