کتاب Advances in Health and Environment Safety : Select Proceedings of HSFEA 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی منتخب درباره تحولات بهداشت و ایمنی محیط زیست است که در کنفرانس بین المللی برجسته تحولات بهداشت ، ایمنی ، آتش سوزی ، محیط زیست ، علوم و مهندسی (HSFEA 2016) ارائه شده است. این کتاب در مورد آخرین تحولات بهداشتی و ایمنی محیط زیست متمرکز است و فرصت ها و چالش های مربوطه را برجسته می کند. این کتاب همچنین روشهایی را ارائه می دهد که می تواند برای نظارت و اندازه گیری موثر تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، مطالب این اثر بر اهمیت حفظ محیط کار ایمن و سالم و عاری از خطرات بهداشت شغلی تأکید دارد. این کتاب به طور یکسان مورد توجه محققان ، متخصصان و سیاست گذاران خواهد بود.

[ad_2]

source