کتاب Advances in Human Factors, Software, and Systems Engineering : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors, Software, and Systems Engineering, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

[ad_1]

این کتاب بستری را برای پرداختن به عوامل انسانی در مهندسی نرم افزار و سیستم فراهم می کند ، هم مرزهای تحقیقات فعلی را از بین می برد و هم به چالش های جدید پاسخ می دهد و هم ایده های جدید تحقیق را در این روند ارتقا می دهد. موضوعات شامل سیستم های تکاملی و پیچیده ، یکپارچه سازی سیستم های انسانی ، شبکه ها و زیرساخت های هوشمند ، نیازهای آموزشی نیروی کار ، آموزش مهندسی سیستم ، دفاع و فضا است. بر اساس کنفرانس بین المللی AHFE 2017 در مورد عوامل انسانی ، مهندسی نرم افزار و سیستم ها ، که در 17 تا 21 ژوئیه 2017 ، لس آنجلس ، ایالات متحده برگزار شد ، این کتاب یک راهنمای الهام بخش برای همه محققان و متخصصان در زمینه عوامل انسانی ، نرم افزار و مهندسی سیستم ها.

[ad_2]

source