کتاب Advances in Image and Graphics Technologies : 12th Chinese conference, IGTA 2017, Beijing, China, June 30 – July 1, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب روش های داوری دوازدهمین کنفرانس چین در زمینه فناوری ها و کاربردهای تصویر و گرافیک ، IGTA 2017 است که از 30 ژوئن – 1 ژوئیه 2017 در پکن ، چین برگزار شد. 26 مقاله ارسالی با دقت بررسی و از میان 78 مقاله انتخاب شده است. این یک محفل برای اشتراک پیشرفت در زمینه های فن آوری پردازش تصویر فراهم می کند. تجزیه و تحلیل و درک تصاویر. دید رایانه و تشخیص الگو ؛ استخراج داده های بزرگ ، گرافیک رایانه ای و واقعیت مجازی ؛ همچنین برنامه های کاربردی فناوری تصویر

[ad_2]

source