کتاب Advances in Soft Computing and Machine Learning in Image Processing :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از جدیدترین کاربردهای روش های محاسبات نرم و یادگیری ماشین در پردازش تصویر است. این بخشهای مختلف از تقسیم بندی تصویر گرفته تا تشخیص شی با استفاده از روشهای پیچیده را جستجو می کند و شامل یک تئوری روش برای استفاده کلی از کاربرد این ابزارها در پردازش تصویر است. مطالب از دیدگاه علمی گردآوری شده است و این کتاب در درجه اول برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های علوم ، مهندسی و ریاضیات محاسباتی در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند در دوره های مربوط به هوش مصنوعی ، پردازش تصویر پیشرفته و هوش محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و منبع ارزشمندی برای محققان در محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی و پردازش تصویر است.

[ad_2]

source