کتاب Advances in Structural Integrity : Proceedings of SICE 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالات فنی منتخبی است که در اولین کنفرانس و نمایشگاه ساختار یکپارچگی (SICE-2016) ارائه شده است. مقالات ، توسط دانشمندان و دانشگاهیان برجسته ای که در زمینه های ایمنی ساختاری ، پیش بینی زندگی و نظارت بر وضعیت فعالیت می کنند ، در بخش های مختلف طبقه بندی می شوند: فضا ، مکانیک شکستگی ، خستگی ، واکنش خزش و خستگی ، ساختارهای مدنی ، تکنیک های آزمایشی ، مکانیک محاسبات ، ترکیبات و فلزات ماتریس پلیمری ، پیش بینی .با عمر ، طراحی مکانیکی ، نیرو و حمل و نقل ، مهندسی زیستی ، نظارت بر سلامت ساختاری ، آزمایش غیر مخرب ، تجزیه و تحلیل خطا ، جابجایی مواد ، ترک خوردگی تنش ، قابلیت اطمینان و تجزیه و تحلیل ریسک. محتویات این جلد برای محققان ، دانشجویان و مهندسان عملی مفید خواهد بود.

[ad_2]

source