کتاب Advances in Usability and User Experience : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Usability and User Experience, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

[ad_1]

این کتاب با تمرکز ویژه بر تحقیقات با هدف درک مسائل تعامل و قابلیت استفاده انسان با محصولات ، خدمات و سیستم ها برای بهبود تجربه ، در حال ظهور در موارد استفاده ، طراحی رابط ، تعامل انسان با رایانه و تجربه کاربر است. این شامل مدل سازی و همچنین مفاهیم ابتکاری طراحی ، با تمرکز ویژه بر طراحی کاربر محور و طراحی برای گروه های خاصی از مردم ، به ویژه افراد مسن است. واقعیت مجازی ، محیط های دیجیتالی ، ارزیابی اکتشافی و بازخورد از رابط های دستگاه (تصویری و لمسی) نیز از دیگر مباحث این کتاب است. بر اساس کنفرانس AHFE 2017 در مورد قابلیت استفاده و تجربه کاربر ، که در 17-21 ژوئیه 2017 ، در لس آنجلس ، کالیفرنیا ، ایالات متحده برگزار شد ، این کتاب یافته های جدید ، روش های تحقیق و رویکردهای ارزیابی متمرکز بر کاربر را توصیف می کند.

[ad_2]

source