کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives

[ad_1]

این کتاب نتایج پس از اخراج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر آنچه برای مهاجران و پناهجویانی که پس از اخراج از آنها درخواست آنها رد می شود ، اتفاق می افتد. اگرچه ادبیات فزاینده ای در مورد بازداشت و تبعید وجود دارد ، تحقیقات دانشگاهی در مورد پس از دیپورت کم است. این کتاب اطلاعاتی در مورد عواقب انتقال اجباری سازگاری آوارگان و “ادغام مجدد” آنچه “وطن” خوانده می شود ، تولید می کند. با تغییر الگوی مهاجرت ، رویکردهای تحقیق جدید مورد نیاز است. این کتاب به شکل گیری تصویری چند وجهی از جرم انگاری مهاجرت کمک می کند و جنبه ها و رویکردهای جدید ، نظری و تجربی را به حوزه تحقیقات مهاجرت اضافه می کند.

[ad_2]

source