کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :

[ad_1]

این کتاب خلاصه ای از مشارکت های انجام شده در AGOP 2017 ، نهمین مدرسه تابستانی بین المللی اپراتورهای اجتماعات را جمع آوری می کند. این کنفرانس در Skövde (سوئد) در ژوئن 2017 برگزار شد. مشارکت ها شامل آثاری از تئوری و اصول توابع خوشه بندی برای استفاده در برنامه ها هستند. توابع گروه بندی معمولاً به صورت عملکردهایی یکنواخت و دارای شرایط اجماع تعریف می شوند. در مکان های خاص این شرایط تسهیل می شود. از توابع تجمع برای تلفیق داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع عبارتند از: معیارها ، معیارهای t ، کاندوم های t ، کاپولا و انتگرال های فازی (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugeno).

[ad_2]

source