کتاب American Hegemony after the Great Recession : A Transformation in World Order

[ad_1]

این کتاب ظهور آمریکا به عنوان قدرت مسلط بر سیستم سرمایه داری را دنبال می کند ، با این استدلال که بزرگترین تهدید برای ثبات اقتصادی جهانی ، سیستم سیاسی دو قطبی و ناکارآمد آمریکا است نه رقابت خارجی از چین و اتحادیه اروپا. نویسنده به یک مشکل بزرگ جمعیتی در چین اشاره کرده است که احتمالاً ظرفیت اقتصادی آن را تضعیف می کند. علاوه بر این ، بحران بدهی حاکمیت اروپا – که قاره را به دلیل ناسازگاری نهادی از هم پراکنده کرد – شاهدی بر ادامه موقعیت ایالات متحده به عنوان موفق ترین کشور جهان است. توتزو اظهار داشت که با توجه به عواملی مانند واکنش اولیه وی به بحران مالی ، شبه شکست سیستم بانکی وی ، فاجعه بحران سقف بدهی و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ، بزرگترین تهدید برای تسلط ایالات متحده آمریکا است. خودش

[ad_2]

source