کتاب American Political Parties Under Pressure : Strategic Adaptations for a Changing Electorate

[ad_1]

این کتاب شرایط انتخاباتی و سیاسی در حال تغییر را که احزاب سیاسی ایالات متحده در جریان انتخابات 2016 در آن قرار داشتند و سازگاری های استراتژیک مورد نیاز این فشار جدید را بررسی می کند. نهادهای هر دو حزب مهم سیاسی خود را در معرض چالش های جدی قرار دادند. برخی از ناظران س whetherال کردند که آیا تجدید آرایش در حال انجام است و آیا طرفین می توانند زنده بمانند. این کتاب بیشتر از دانشگاهیان مبتنی بر تحقیق و تحقیق است و بینش مهمی در مورد چگونگی حرکت احزاب سیاسی از سال 2016 ارائه می دهد.

[ad_2]

source