کتاب An Unfair Advantage : Victory in the Midst of Battle

[ad_1]

با چادر روبیچاکس ، قهرمان Force Recon Marine و Pro MMA ، سفری را آغاز کنید زیرا او در زندگی عملیاتی ویژه و نبردهای حرفه ای به اشتراک می گذارد و از جنگ معنوی این جهان اطلاعات عمیقی کسب می کند. چاد موفقیت ها و ناکامی های افغانستان ، قفس ورزش های رزمی مختلط ، و بزرگترین نبردهایش را به اشتراک می گذارد: از اختلال استرس پس از سانحه ، نزدیک به طلاق رنج می برد و تقریباً یک پیشکسوت آمار شد. در هر فصل داستانهای موازی از جنگجویان کتاب مقدس که با مبارزات مشابهی روبرو شده اند ، به اشتراک گذاشته شده و مزیت ناعادلانه ای است که آنها را در میانه آن نبردها به پیروزی رسانده است. برای نبردهایی که با آنها روبرو هستید ، همین مزیت را کشف کنید و روحیه جنگجو را که خود خدا در قلب شما قرار داده است ، آزاد کنید.

[ad_2]

source