کتاب Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر طراحی PSD دارد. این مقاله در مورد ویژگی های مصرف برق خودرو ، راه حل های ترکیبی تقاضای برق خودرو ، تنظیمات مدل ، اصل کار و فن آوری شبیه سازی برای سیستم ترکیبی PSD ، روش طراحی پارامتری یکپارچه چند عاملی و روش کنترل دینامیکی هماهنگ برای سیستم ترکیبی PSD بحث می کند. همچنین تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، تجزیه و تحلیل حرارتی و بهینه سازی PSD بر اساس یک مدل جایگزین را توصیف می کند ، تئوری طراحی و شبیه سازی را توضیح می دهد و مثالهای مشخصی را ارائه می دهد. این یک منبع ارزشمند برای محققان و مهندسان است تا درک بهتری از روند طراحی PSD داشته باشند.

[ad_2]

source