کتاب Analysis and Modelling of Advanced Structures and Smart Systems :

[ad_1]

این کتاب مقالات منتخبی را ارائه می دهد که در هشتمین کنفرانس بین المللی “طراحی ، مدل سازی و آزمایش سازه ها و سیستم های پیشرفته” (DeMEASS VIII ، در مسکو ، روسیه در ماه مه 2017 برگزار شد) و بیانگر وضعیت مدرن علوم در این زمینه است. مشارکت ها حاوی موضوعاتی از قبیل پیزوالکتریکیته ، فروالکتریک ، مواد آهنی و مغناطیسی ، آلیاژهای حافظه شکل و پلیمرهای فعال ، مواد طبقه بندی شده عملکردی ، مواد و ساختارهای هوشمند چند منظوره ، مشکلات مرتبط با حوزه متقابل ، طراحی و مدل سازی حسگرها و محرک ها و ساختارهای سازگار است.

[ad_2]

source