کتاب Analysis of Images, Social Networks and Texts : 6th International Conference, AIST 2017, Moscow, Russia, July 27–29, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب شامل ششمین کنفرانس بین المللی تصویر ، شبکه اجتماعی و تجزیه و تحلیل متن ، AIST 2017 است که در ژوئیه 2017 در مسکو ، روسیه برگزار شد. 29 مقاله کامل و 8 مقاله کوتاه با دقت بررسی و از بین 127 شرکت کننده انتخاب شد. مقالات در بخشهای موضوعی در مورد پردازش زبان طبیعی سازمان یافته اند. مباحث کلی تجزیه و تحلیل داده ها ؛ تجزیه و تحلیل تصویر و فیلم. مشکلات بهینه سازی در نمودارها و ساختارهای شبکه ؛ تجزیه و تحلیل رفتار پویا از طریق داده های رویداد. تحلیل شبکه اجتماعی.

[ad_2]

source