کتاب Applied Interdisciplinarity in Scholar Practitioner Programs : Narratives of Social Change

[ad_1]

این کتاب تجربیات فارغ التحصیلان اولیه دکتر سلطنتی Roads Doctor of Social Science (DSocSci) ، اولین دکترای تحقیق کاربردی کانادا را که به طور خاص برای افراد متخصص کار طراحی شده است ، بررسی می کند. این برنامه در پاسخ به تقاضای فزاینده در سطح ملی و بین المللی برای پزشکان تحقیق که در زمینه های حرفه ای خود پیشرو هستند و می خواهند تحقیق و نوشتن اختصاصی را در حرفه خود ادغام کنند ، توسعه یافته است. مشارکت کنندگان تجربیات منحصر به فرد خود را در قالب بندی و انجام تحقیقاتی توصیف می کنند که خارج از مرزهای تحقیقات مبتنی بر نظم بود و توسط موضوعات موجود در زمین هدایت می شد.

[ad_2]

source