کتاب Artificial Intelligence and Natural Language : 6th Conference, AINL 2017, St. Petersburg, Russia, September 20–23, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب روشهای تصفیه شده ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و زبان طبیعی ، AINL 2017 ، است که در سپتامبر 2017 در سن پترزبورگ ، روسیه برگزار شد. سیزده مقاله کامل اصلاح شده ، 4 مقاله کوتاه اصلاح شده و از 35 مقاله با دقت انتخاب شده بررسی شد. مقالات در بخشهای موضوعی در مورد تجزیه و تحلیل تعامل اجتماعی ، پردازش گفتار ، استخراج اطلاعات ، پردازش داده در مقیاس وب ، محاسبه ، تعبیه کلمه و یادگیری ماشین سازمان یافته اند. این جلد همچنین حاوی 6 مقاله است که در مأموریت مشترک برای کشف عبارت روسی به اشتراک گذاشته شده اند.

[ad_2]

source