کتاب Arts Evaluation and Assessment : Measuring Impact in Schools and Communities

[ad_1]

این کتاب هنگام طراحی ارزیابی برنامه و اندازه گیری مشارکت فنی و تخصص ، چالش های پیش روی سازمان های فنی ، مدارس و تنظیمات جامعه را بیان می کند. این جلد با مشارکت رهبران در این زمینه ، نمونه ای از ارزیابی کامل برنامه است که موسیقی ، تئاتر ، رقص ، چندرسانه ای و هنرهای تجسمی را در زمینه های مختلف ارزیابی می کند.

[ad_2]

source