کتاب Assessing the Enabling Environment for Disaster Risk Financing : A Country Diagnostics Tool Kit

[ad_1]

بلایا به زیرساخت ها آسیب می رسانند و فعالیت ها و خدمات اقتصادی را مختل می کنند ، که می تواند توسعه طولانی مدت را به تأخیر بیندازد و مانع تلاش برای کاهش فقر در منطقه شود. کشورها برای اطمینان از تأمین مالی به موقع پس از فاجعه به یک محیط توانمند قوی برای تأمین مالی ریسک فاجعه نیاز دارند. این گزارش یک مجموعه ابزار تشخیصی جامع را ارائه می دهد که کشورها می توانند برای ارزیابی مدیریت ریسک فاجعه های مالی استفاده کنند. این چارچوب وضعیت محیط را بررسی می کند و زمینه ای برای افزایش تاب آوری مالی با بیمه و سایر ابزارهای انتقال خطر فراهم می کند. این شامل درسهایی از ارزیابی های تشخیصی کشورها از فیجی ، نپال ، پاکستان و سریلانکا است که از جعبه ابزار و روش بهره مند شده اند.

[ad_2]

source