کتاب Asset Accounting with SAP S/4HANA

[ad_1]

تنظیم حسابداری دارایی در SAP S / 4HANA اجباری است – بنابراین جزئیات لازم برای راه اندازی آن را دریافت کنید! به تنظیماتی بروید که از کلیه حسابداری دارایی پشتیبانی می کند ، از ساختارهای سازمانی و داده های اصلی شروع می شود. از آنجا ، به وظایف اصلی تملک و برداشت دارایی ، استهلاک ، بسته شدن پایان سال ، گزارش دهی و موارد دیگر تسلط پیدا کنید. سرانجام ، یاد بگیرید که چگونه داده های دارایی قدیمی را از SAP ERP به SAP S / 4HANA منتقل کنید. این راهنما SAP GUI و SAP Fiori را پوشش می دهد و همه را دارد!

[ad_2]

source