کتاب Astonishing Bathroom Reader : Your No.2 Source to All the Flushing Facts, Jamming Trivia, & Gassy Mysteries of the Universe!

[ad_1]

600 صفحه واقعیت جالب درباره همه چیز ، از علم تا تاریخ گرفته تا فرهنگ عامه آیا می دانید طولانی ترین رشته کوه روی زمین زیر آب است؟ در مورد این واقعیت که ژوئن به نام جونو ، الهه ازدواج رومی نامگذاری شده است ، چطور؟ اگر نه ، پس نگران نباشید! می توانید جزئیات مربوط به این حقایق و اطلاعات مفیدتر (و بی فایده) را در این مجموعه عظیم بیاموزید. با موضوعاتی از سراسر طیف ، همه چیز راجع به سرها ، سیارات ، بازی های توپی و سایر موارد را در شش فصل کامل بخوانید: لیست ، واقعیت یا جدول زمانی. هرکسی این خبرمایه را دارد. دیگر هرگز در توالت (یا در ماشین ، یا در رختخواب) خسته نخواهید شد. خواننده حیرت انگیز حمام را باز کنید و همه چیز را بخوانید که فکر نمی کنید لازم است بدانید!

[ad_2]

source