کتاب At the Villa Rose

[ad_1]

در ‘در ویلا رز’ ما برای اولین بار با بازرس فرانسوی گابریل هانود ملاقات می کنیم. هانود چهره برجسته ای در تاریخ داستان های غیبی محسوب می شود زیرا منبع الهام آشکاری برای هرکول پوآرو است. هری ودرمیل برای بازرسی از قتل مادام داورای ثروتمند ، هنگام گذراندن تعطیلات در Aix-les-Bains ، با بازرس Hanaud تماس می گیرد. Weathermell با مظنون اصلی ، سلیا هارلند برخورد می کند. اعتقاد راسخ وی به هارلند ، بازرس هانو را وارد پرونده می کند. فتنه و ابهام بوجود آمد. یکی از بهترین ، هنری ترین و جالب ترین داستان های کارآگاهی که نوشته شده است. – “هفتگی انگلیس”

[ad_2]

source