کتاب Atlas of Digital Architecture : Terminology, Concepts, Methods, Tools, Examples, Phenomena

[ad_1]

فناوری و معماری دیجیتال ، با رویکردها و روش های جدیدی که نه تنها بر روند کار و شیوه های معماران تأثیر می گذارد ، بلکه شخصیت معماری را نیز شکل می دهد ، جدایی ناپذیر شده اند. این کار کوتاه با فرصت ها ، چالش ها و پتانسیل های فوق العاده آن جهت گیری گسترده ای به منظره جدید ارائه می دهد. سردبیران: لودر هافستات ، یورس هیرشبرگ ، الیور فریتس مشارکت کنندگان: دیانا آلوارز مارین ، جیکوب بتز ، آندره بورمان ، پترا فون بوث ، هارالد گاترمان ، مارکو هیمرلینگ ، اورسولا کرچنر ، راینهارد کونیگ ، دومینیک لنگل ، روب کایز ، باب مارتین ، رومر ، هانس ساکس ، فیلیپ شرر ، سون اشنایدر ، اودلو شوخ ، ملینا استاوریک ، پیتر زل ، نیکلاس زیسکی نویسنده: سباستین مایکل atlasofdigitalarchitecture.com

[ad_2]

source