کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :

[ad_1]

این اطلس مروری جامع و دقیق در مورد خطرات زیست محیطی مربوط به آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات آب و هوایی در چین دارد. این خطرات بهداشتی کشاورزی ، اکوسیستم ها و امواج حرارتی ناشی از تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد و خطرات زیست محیطی پیش بینی شده در قرن بیست و یکم را تحت شرایط تغییر اوضاع و شرایط اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد. ارزیابی دقیق و خلاصه ریسک به واحدهای شبکه اختصاص یافته است ، ارزیابی آسان خطرات زیست محیطی را برای سایت های خاص امکان پذیر می کند. اطلس به دانش قابل توجهی برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی در چین کمک می کند و یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان در زمینه علوم زمین و تغییرات آب و هوایی است.

[ad_2]

source