کتاب Attention aux géants poilus !

[ad_1]

کاوشگران برای جستجوی یک ماده اصلی برای پای خوشمزه خاله رنو به یک سفر کوهستانی می روند. هنگام صعود ، رعد و برق بزرگی گرفتار آنها شد. وقتی به قبیله گراز وحشی رسیدند ، زمین شروع به لرزیدن کرد. رانش زمین پل ارتباطی دو نیمه روستا را از بین برد و همزمان چهار دوست را از هم جدا کرد. پاگ و رینو در یک طرف شکاف و تیلو و فن در طرف دیگر قرار دارند. ایمن و سالم است اما تعمیر پل می تواند مدت ها به طول انجامد. فقط با شنیدن رشادت هایشان ، کاوشگران ماجراجویی جدیدی را آغاز می کنند تا خود را پیدا کنند و لرزش های عجیب و غریب حوضچه را به لرزه در می آورند!

[ad_2]

source