کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action

[ad_1]

مأموران گمرک چه کسانی هستند؟ گمرک چگونه تنظیم می شود و چگونه کار می کند؟ در اینجا با حمایت تخصص حرفه ای خود ، سوالات بسیاری وجود دارد که نویسنده به آنها پاسخ داده است. این دیدگاه متناقض درباره آداب و رسوم را برجسته می کند ، مبانی آن را تجزیه و تحلیل می کند ، و موضوع فساد را که اغلب با تصویر مقام گمرک مرتبط است ، نادیده نمی گیرد. از آنجا که گمرک در کشورهای در حال توسعه منابع بودجه ای را تأمین می کند ، نویسنده به علاقه مدیران خدمات گمرکی ، 9 زمینه کاری را شناسایی کرده است ، که چالش های بسیاری را نشان می دهد ، احتمالاً منجر به بهبود مدیریت خدمات می شود.

[ad_2]

source