کتاب Au croisement du travail et du politique : l'emploi salarié : Le cas français : mutations et transformations

[ad_1]

هدف از این کار تشکیل فهرست موجودی از جنبه های مختلف کارگری است که فرانسه از انقلاب تا به امروز با آن روبرو بوده است. اصالت متن بر اساس پیوند مداوم بین حال و گذشته است. برای برجسته سازی این دوره زمانی مضاعف ، انتخاب با ذکر سه مرحله همزمان ریاست جمهوری ماکرون در سیر تحول تقویم شغلی حقوق بگیر انجام شد. این کتاب اطلاعات معینی در مورد نظارت بر کار حقوق و تحولات آن در رابطه با سیاست و سیاست را ارائه می دهد. این برجسته نشان می دهد که هرگونه تعدیل در چارچوب کار مزدی هر بار موجب ایجاد توازن قوای ثابت بین منافع متفاوت می شود.

[ad_2]

source