کتاب Au-delà du Mur, un conte de l'Allemagne réunifiée

[ad_1]

در سال 1983 ، مری لوری تصمیم گرفت با شناسایی یک مدیر سابق نازی ، اقدام پنهانی انجام دهد. اما در فرانکفورت پرونده اش توسط غریبه ها سرقت می شود در حالی که پرونده را به رفیق آلمانی لودویگ می رساند. سی سال بعد مردی در خانه اش را می زند. این زن کیست که با نامه های نوجوان در مورد عشق دور خود در GDR صحبت می کند؟ انقلابی که به دنبال یک نازی بازنشسته شده در آلمان است؟ با آرامش در جنوب فرانسه بازنشسته شد؟ در مورد این موضوع زنجیره ای از دوستان تشکیل شده است. این کتاب با روایتی از آموزش سیاسی ، ما را در جستجوی لودویگ و یک حقیقت شگفت آور به دنبال آنها رهنمون می کند.

[ad_2]

source