کتاب Au rythme des voix : Nouvelles et récits

[ad_1]

شور و اشتیاق انسان برای داستان سرایی و نوشتن چگونه بوجود آمد؟ آیا این می تواند اثر مانترا یا محصول یک تجربه زنده باشد؟ صداهای ریتم مجموعه ای از داستان ها و داستان های کوتاه است که تلاش می کند به این سوال در پس زمینه پاسخ دهد. صداها ، شخصی و غیرشخصی ، چوب را برای گفتن یا مدیتیشن شکل می دهند و باعث می شوند که مردم رویای خود را ببینند و درباره موضوعاتی مانند آزادی ، عدالت ، وطن ، سیاست ، دین و عشق فکر کنند … این نوشتارها با طول متفاوت ، ادبی هستند به همان اندازه که آنها فلسفی هستند و در فضای داستان متحد می شوند.

[ad_2]

source