کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil

[ad_1]

Poloni از مبدا ، آگوست ماریت از ماسه های بیابانی سرابیوم ممفیس ، ابوالهول بزرگ جیزه ، امروزه معابد معروف (Abydos ، Edfu ، Karnak) و مصنوعات اصلی که هنوز هم از موزه های لوور و قاهره تجلیل می کنند ، آورده است. زندگی او مانند یک ماجراجویی است. او پدر باستان شناسی در مصر و مدیر اداره آثار باستانی است که تاسیس کرد ، وی همچنین یک قهرمان محافظت از میراث خود و بنیانگذار اولین موزه در قاهره است. همچنین در تأثیر نمایشگاه مصر در نمایشگاه های جهانی و افتتاح کانال سوئز شرکت می کند.

[ad_2]

source