کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)

[ad_1]

قهرمانان ما بازگشتند. نوع. اول ، خبر بد: Old Evil – می دانید ، معامله برای مصرف تمام زندگی در کهکشان استاندارد – در شرف انجام است. خبر خوب؟ تیم 312 آماده است تا روز را نجات دهد. آنها فقط باید ابتدا از چند حواس پرتی کوچک مراقبت کنند. مانند کادر گروه مسلح غیرقانونی اسلامی که برای دستیابی به Uri در هیچ جایی متوقف نخواهند شد. یا خواهر گمشده Cale که از دیدن برادر نوزادش کاملاً خوشحال نبود و یک ارتش Sildretha پشت سر خود دارد. با مشخص شدن نیمه ی كهكشان بر روی دم ، جوخه 312 هرگز احساس مطلوبیت نمی كرد. اکتشافات تکان دهنده ، سرقت از بانک ، هدایای مرموز ، جوراب شلواری نامناسب و تیراندازی های حماسی سرنوشت خاطره انگیزترین قهرمانان Aurora Legion را رقم خواهد زد. و شاید بقیه کهکشان نیز باشد.

[ad_2]

source