کتاب Aurore

[ad_1]

آرور ، زیبا و درخشان ، با آرامش و آرامشی به زندگی و آینده خود نزدیک می شود ، زن جوانی که از کودکی در زیر چشم لطیف و محافظ پدرش ظاهر شده است. اینجا ، در خانه ، در دهکده خود ، دوستانش را افسون می کند و مورد تحسین مردان قرار می گیرد. و او … ، دور از او ، دور از او ، در سایه ، همیشه او را تماشا می کرد. جاسوسی از او و آرزوهایش اکنون او را می خورد. این همان چیزی است که مدتها پیش از دست داد. این نشان دهنده چیزی است که دیگر روی آن نیست. آیا شما خطر رفتن به آن را دارید؟ اما آیا او هنوز چیزی برای از دست دادن دارد؟

[ad_2]

source