کتاب Aus gutem Holz : Vom Schnitzen im Erzgebirge – Ein historischer Abriss

[ad_1]

Erzgebirge برای قرن ها مرکز طراحی چوب هنری بوده است. مجسمه سازی شاید علاوه بر ورق زدن این هنر ، مهمترین شکل طراحی باشد. در این کتاب ، پیتر روچهاوس خواننده را به سفری سرگرم کننده در طول تاریخ مجسمه سازی در کوههای اور می کشاند – از آغاز آن در قرن شانزدهم تا مدارس و جوامع مجسمه سازی بزرگ قرن 19 و 20 تا پروژه های بلند پروازانه امروز. علاوه بر مهمترین منبت کاران و منبت کاران ، آثار برجسته و نقوش محبوب ارائه شده است. این پست با تعداد زیادی عکس و تصویر گرد شده است.

[ad_2]

source