کتاب Ausländer- und Asylrecht

[ad_1]

ویرایش جدید این کتاب مفهوم آزمایش شده خود را حفظ کرده و قانون مهاجرت و پناهندگی در آلمان را از طریق ساختارهای اساسی پیش می برد. قانون تشریفات قانون اساسی ، اداری و اداری دسترسی به نمونه های زیادی از اقدامات اداری و قضایی را برای دانشجویان ، وکلای آموزش دیده ، قضات و وکلای دادگستری که برای اولین بار با قانون مهاجرت و پناهندگی سروکار دارند ، مشخص و آسان کرده است. در مقایسه با نسخه قبلی ، کلیه تغییرات قانونی در زمینه مهاجرت و قانون پناهندگی ، به ویژه قانون مهاجرت کارگران ماهر ، قانون تحمل آموزش و استخدام ، و قانون سوم اصلاح منافع پناهجویان مورد توجه قرار گرفت. قانون و قانون دوم برای بهبود اجرای تعهد خروج از کشور. شماره سوم تا پایان آگوست 2019.

[ad_2]

source