کتاب Ausnahme / Zustand : Notwendige Debatten nach Corona

[ad_1]

کرونا ، حالا چه؟ ویروس کرونا ویروس دنیای ما را لرزاند. آیا جامعه ما موفق خواهد شد از آسیب روبرو شود و از تبدیل استثنا به یک حالت دائمی جلوگیری کند؟ ما در مورد ضعف وجودمان ، ارزش همبستگی اجتماعی ، فضای عمومی ، ارزش تفکر علمی ، منطق سرمایه داری و نقش دولت با بحث های مهمی روبرو هستیم. کارستن بروسدا ، سناتور فرهنگ ، توصیف می کند که اگر این س questionsالات را با پرخاشگری از خود بپرسیم ، چگونه می توانیم جامعه خود را از لحاظ اجتماعی و دموکراتیک بیشتر توسعه دهیم. ما وقت فراخوان خلاقیت سیاسی را داریم. اینگونه می توانیم به آن رسیدگی کنیم.

[ad_2]

source