کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele

[ad_1]

تغییر اقتصادی و اجتماعی ساختاری جامعه صنعتی ، همتایان فرهنگی خود را در “اصلاح چشم انداز” پس از صنعتی و “تبدیل میراث های صنعتی” به موزه می یابد. هویت های منطقه ای و فراصنعتی استدلال اصالت به نظر می رسد ضروری برای ارزیابی میراث فرهنگی صنعتی مقالات این جلد از منظرهای مختلف به این روابط می پردازند در عین حال ، آنها اصالت فرهنگ صنعتی را شرح می دهند.

[ad_2]

source